Duidelijkheid over kinderalimentatie

Sinds 1 januari 2015 zijn er een aantal zaken gewijzigd rondom het kindgebonden budget. Het was niet duidelijk op welke manier het kindgebonden budget meegenomen moest worden in de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie.

Kort samengevat wordt eerst berekend wat de financiƫle behoefte van de kinderen is, oftewel de kosten van de kinderen. Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde Nibud-tabellen. In deze tabellen wordt afhankelijk van de leeftijd van een kind, de gezinssamenstelling en het netto inkomen van zijn ouders, weergegeven hoeveel een kind kost. Hierbij wordt er al rekening mee gehouden dat de ouder bij wie het kind woont, kinderbijslag ontvangt.

Naast kinderbijslag is er nog een inkomensafhankelijke toeslag, het kindgebonden budget. Vanaf 1 januari 2015 zijn de bedragen die de alleenstaande ouder ontvangt uit het kindgebonden budget door allerlei (fiscale) wijzigingen fors toegenomen. De vraag was nu of het kindgebonden budget in de alimentatieberekening meetelt als inkomen voor de alimentatiegerechtigde ouder, of dat het in mindering gebracht moet worden op de kosten van een kind.

Het verlossende antwoord op deze vraag is op 9 oktober jl. gegeven door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. Het kindgebonden budget moet voortaan worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder en niet langer in mindering worden gebracht op de kosten van een kind.

Deze uitspraak betekent dat er nu duidelijkheid is over de manier van berekenen. Dit heeft tot gevolg dat de kinderalimentatie hoger zal uitvallen.

Benieuwd wat de wijzigingen voor jullie betekenen? Vul dan je gegevens in op het contactformulier of klik op de knop kosteloos intake-gesprek.